Senediittifak

10 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

SENEDİİTTİFAK (1808)

2. Mahmut Devri’nde, Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın ayanlarla imzaladığı bir sözleşmedir.

Ayan: Osmanlı’da bir kasabanın ya da bölgenin veya belli bir sınıfın önde gelenlerine ayan denilmiştir.
Celali isyanları ile tımar sahiplerinin yerini ayanlar almıştır. 1695’ten sonra taşralarda söz sahibi olan yöneticiler yerlerine gitmemiş ve voyvada, müsellim adları ile ayanları yerlerine vekil olarak göndermişlerdir. Merkezi otorite zayıflayınca ayanlar güçlenmişlerdir. Bunların en meşhurları Çapanoğulları, Caniklizade ve Tepedenli Ali Paşa’dır.

Senediittifak’a göre padişahın mutlak otoritesi sınırlandırılmıştır. Ayrıca ayanların varlığı kabullenilmiştir.
Bu belgenin mimarı olan Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, yeniçerilere alternatif olacak Sekbanıcedit adlı bir orduyu kurmuştur. Bunun üzerine ayaklanan yeniçeriler Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürmüşlerdir. 2. Mahmut ayanlara son vermiştir.

Senediittifak’a Göre

Devlet ayanların varlığını kabul edecek
Ayanlar devletin verdiği görevleri yerine getirecek
Ayanlar ıslahatlara karşı çıkmayacak
Ayanlar, yapılan ıslahatları destekleyecekler
Eyaletlerden asker ve vergi toplanmasına yardım edecekler
Hükümetin verdiği emirlere uymayanlar cezalandırılacak
İstanbul’da çıkabilecek bir Yeniçeri isyanını bastırmada hükümete yardım edecekler
Sadrazama saygı gösterilecek ve emirlerine uyulacak
Padişah ağır vergiler koymayacak, eşit ve adaletli vergi toplayacak
Ayanlık haklarının babadan oğula geçmesi kabul edilecek
Padişahın otoritesi devletin temel dayanağıdır.
Halka karşı haksızlık ve zulüm yapanlar devlete bildirilecektir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap