Sırbistan’ın İşgal Edilmesi

13 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sırbistan’ın İşgal Edilmesi

Sultan Murad Macaristan seferine giderken, orduya kılavuzluk eden Sırp kralı Vılkoğlu, Eflak beyi ile birlikte Edirne’ye çağrılmıştı. Sırp kralı bu davete icabet etmediği için Sultan Murad, Sırbistan’ı işgal için hazırlıklara başladı. 1439 Mart’ında harekete geçen Sultan Murad, 27 Ağustos’ta despotun idare merkezi olan Semendire’yi ele geçirdi. Padişahın üzerine geldiğini haber alan Vılkoğlu, burasını oğlu Gregor’a bırakarak, Macaristan kralının yanına gitmiş idi. Küçük bir ordunun başında Segedin’de bekleyen yeni Macar kralı Sultan Murad’a karşı çıkmaya cesaret edememişti.

Öte yandan Üsküb uc beyi İshak Beyoğlu İsa Bey kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri, Bosna kralının merkezi olan Yayçe’yi almaya çalıştılar. Sultan Murad ise Turtko’nun 2500 altın haraç ödemesini kabul ile Edirne’ye döndükten sonra ertesi yıl Belgrad’ı almak için teşebbüse geçti. Ancak şehir Macarların elinde olup çok iyi tahkim edilmişti. Altı ay kadar süren muhasaradan bir sonuç alınamadı ve Macarların kullandıkları ateşli silahlar savunmada önemli rol oynadı. 1440 yılında Rumeli beylerbeyliğine getirilen Şehabeddin Şahin Paşa ise mühim bir gümüş madeni merkezi olan Novaberda’yı zabtetti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler