Sırbistan’ın Osmanlı Tâbiiyeti Altına Alınması ve Bosna’nın Fethi

1 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sırbistan’ın Osmanlı Tâbiiyeti Altına Alınması

Yıldırım Bayezid, Anadolu’daki beylerin isyan ve tecavüzlerini haber alınca, Rumeli işlerine daha sıkı bir şekilde el attı. Katledilen despot Lazar’ın küçük oğlu İstefan Lazaroviç’in vasisi ve annesi ile, Osmanlılara vergi vermek ve yirmibin asker göndermek şartları ile yeni bir tâbiiyet anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre, Sırp despotu, Osmalı padişahını her yıl ziyaret etmeyi kabul etmekte idi. Kosova mağlubiyetinden sonra, İstefan Lazaroviç ile kardeşi, Priştine hakimi Vuk Brankoviç yerlerinde kalabileceklerini hiç ümit etmiyorlardı. Saltanat değişikliğinin doğurduğu ortam dolayısıyla, Yıldırım Bayezid’in istila hareketine geçmemesini canlarına nimet bildiler. Osmanlı padişahı ile yaptıkları anlaşmayı kuvvetlendirmek için, kral Lazar’ın kızı Maria’yı (Olivera) Yıldırım Bayezid’e nikahladılar.

Bosna’nın Fethi

Yıldırım Bayezid, Sırp hududunda bulunan Üsküb şehrini ve havalisini Paşa Yiğit’e, Niğbolu’yu da Firuz Bey’e havale eyledi. Evrenos Gazi’yi de Serez taraflarına gönderdi. Üsküb ile Niş arasındaki havaliye Tatar göçmenlerini yerleştiren Yıldırım Bayezid, Evrenos Gazi’ye Vodina ile Çitroz’un fethini emretti.

Yine, kendisi Edirne’de Anadolu tehlikesini bertaraf etme hazırlıklarını ikmale uğraşırken, Paşa Yiğit’i, Bosna üzerine akma gönderdi. Bosna’ya giren Paşa Yiğit, büyük ganimet ve esirle döndü. Bu akın ve fetihler üzerine, Bosna krallığı Osmanlı devletine haraca bağlandı (1389). Diğer taraftan, Niğbolu’ya tayin edilen Firuz Bey de, Vidin’i aldıktan sonra, Tuna’yı geçerek, Eflak’a yürüdü. Bu arada Venediklilerden gelen elçilik heyeti ile de bir ticaret anlaşması imzalandı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap