Sırplarla Bizans İmparatorunun Osmanlı Devleti İle Sulh Yapması

30 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sırplarla Bizans İmparatorunun Osmanlı Devleti İle Sulh Yapması

Batı Trakya ve Makedonya’daki fetihlerden sonra, Osmanlı Türkleri  ile  Sırbistan  arasında,  Vardar  vadilerinde  hiçbir mukavemet unsuru kalmamıştı. Akıncı gaziler iki yıl gibi kısa bir zamanda Vardar nehrinin doğusundaki bütün şehir ve havalilerini ellerine geçirmişlerdi. Kısa bir süre önce de Köstendil prensinin Osmanlılara itaat etmesi ile, kendisinde mukavemet edecek güç bulamayan Sırp kralı Lazar Grebliyamaviç, Sultan Murad ile sulh yapmak zorunda kaldı. Lazar, Osmanlılara vergi ile birlikte asker de vermeyi kabul etti.  Böylece Sırbistan kralı ile prens ve despot farmın, Osmanlı Türklerinin yüksek hakimiyetlerini anlayarak itaat etmeleri, Osmanlılara büyük bir nüfuz ve itibar kazandırdı (1372).

Diğer taraftan, Bizans imparatorunun oğlu olup, Selanik despotu bulunan Manuel, Serez’i geri almak için, Rumları tahrik ederek bir isyana vesile oldu. Ancak vezir Hayreddin Paşa kumandasında gönderilen kuvvetler isyanı anında bastırdılar. Hayreddin Paşa daha sonra Selanik üzerine yürüyerek şehri muhasara eyledi. Bazı kaynaklar, Hayreddin Paşa’nın bu kuşatmada şehri zabtettiğini ve Manuel’in İstanbul’a kaçtığını kaydeder. Rivayete göre, Sultan Murad, şehri daha sonra tekrar Manuel’e vermiştir.

Bu sırada Sultan Murad Hüdavendigâr’ın komşu devletler üzerinde büyük bir nüfuzu vardı. Bundan dolayı, Bizans imparatoru, korkusundan oğlu Manuel’i şehre almamıştır. Türk askerlerinden kaçan Manuel de, akrabası olan Midilli beyinin yanına kaçmıştır. Ancak, Osmanlı korkusu, Midilli’yi de titrettiğinden, buranın hakimi de Manuel’i kabul etmemiştir. Çaresiz kalan Manuel, Sultan Murad’a iltica ederek, kusurlarının affını dilemiş ve onun emri ile İstanbul’a gitmiştir.

Bu sırada Bizans kuvvetleri Vize’yi almak üzere taarruza geçmişlerdi. Vize sancak beyi Şirmerd Bey, imparatorun Vize çevresini yağmalattığını haber verince, Sultan Murad, maiyyetine aldığı kuvvetlerle, Gelibolu’dan geçerek süratle Malkara’ya geldi.

Burada, askerlerinin bir kısmını İpsala civarındaki Ferecik kalesinin zabtına gönderdi. Kendisi de asıl ordusu ile Çatalca taraflarına hareket etti. Kısa bir zaman içinde İnceğiz ve Çatalburgaz kasabalarını ele geçirdi. Daha sonra da, bu civarda bulunan Polariye adlı köyü fethetti (1373). Lala Şahin Paşa’nın Ferecik’i aldığı haberi de gelince, Bizans imparatoru sulh yapmak zorunda kaldı. Daha önce Osmanlılar ile Bizans devleti arasında imzalanmış olan muahedenin şartları doğrultusunda yeni bir anlaşma imzalandı (1373). Haraç miktarı artırıldığı gibi, imparator, Osmanlı padişahının lüzum gördüğü seferlere asker göndermeyi de kabul etti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap