Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması

24 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI (12 Ocak 1920)

Amasya’da ortaya konan Erzurum ve Sivas Kongreleri ile yeniden gündeme getirilen Ulusal İrade’nin yeri olan “Mebusan Meclisi” meclisin toplanması sağlandı.

Mebusan Meclisi, Padişah Vahdettin tarafından 21 Aralık 1918’de kapatılmıştır.
7 Kasım 1919’da yurt genelinde yeniden seçimler yapıldı. Çoğunlukla ülke genelinde Heyetitemsiliye’nin desteklediği adaylar seçildi.

➥ Mustafa Kemal ilk defa Erzurum’dan Mebus seçildi.

Mebusan Meclisi seçimlerinin yapılmasına İtilaf Devletleri karşı çıkmadılar. Çünkü padişah yanlılarının seçileceğini, savaş kararı alamayacaklarını, yapılacak barış antlaşmasının meclis tarafından onaylanması gerekliliği, meclis açılırsa Anadolu’daki hareketin duracağını düşünüyorlardı.

Mustafa Kemal meclisin İstanbul dışında toplanmasını istiyordu. Çünkü,
İstanbul’un işgal altında olması
Zararlı derneklerin merkezlerinin çoğunun İstanbul’da olması
İstanbul’a gidecek mebusların tutuklanma ihtimali
Milli İradenin baskı altına alınabileceği

➥ Kanunuesasi’ye göre meclis İstanbul dışında toplanamazdı. Kanunun değişmesi gerekiyordu.
Bunun olması da meclisin ancak toplanmasıyla olabilirdi.
➥ Padişah ve İstanbul Hükümeti İstanbul’u terk etmek istemiyorlardı. Sonuçta meclis İstanbul’da toplandı.

Mustafa Kemal, İstanbul’a giden mebuslardan şunları istedi.

Kendisinin katılmasa bile başkan seçtirilmesi
Vatanın bütünlüğü ile ilgili kararlar alınması
Mecliste Müdafaaihukuk grubu oluşturulması

➥ Mustafa Kemal bu isteklerle Erzurum ve Sivas ruhunun bu meclise taşınmasını sağlamak ve Anadolu hareketinin gücünü göstermek istiyordu.

Meclis seçilen 142 mebustan ancak 72’sinin katılımıyla açıldı.

➥ Mustafa Kemal meclis başkanlığına seçilemedi. Reşat Hikmet Bey başkanlığa getirildi.
➥ Müdafaaihukuk grubu kurulamadı. Onun yerine Felahıvatan grubu kurulabildi.
➥ Mustafa Kemal, mebusların bir kısmını menfaatçi ve korkak olarak Nutuk’ta suçlamaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler