Sultan 2. Murad’ın İstanbul’u Kuşatması

10 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan 2. Murad’ın İstanbul’u Kuşatması

Sultan II. Murad’ın tahta çıktığı sıralarda, birtakım isteklerle Osmanlı devletini zor durumda bırakan ve padişahı, Mustafa Çelebi’yi hükümdar tanımakla tehdit eden imparator Manuel, isteklerinin reddi üzerine, Limni’deki Mustafa Çelebi’yi serbest bırakarak, az yukarıda anlattığı gibi, imparatorluğu parçalama sevdasına kapılmış idi. Ancak Sultan Murad, Mustafa Çelebi meselesi hallolur olmaz, Bizans’ın, kuşatılması için hazırlığa başlanılmasını emretti.

Sultan Murad 1422 Haziran’ında Mihaloğlu Mehmed Bey komutasında 12.000 kişilik bir orduyu Bizans’ın etrafına akına gönderdi. Hemen arkasından 20.000 kişilik bir kuvvetle kendisi de gelerek şehri kuşattı. Sultan Murad’ın donanmasının kuşatmaya katıldığı bir sırada, imparatorun barış teklifi reddedildi. İstanbul Yaldızlı Kapı’dan, Halic’e kadar kuşatıldı. Toplar surları dövmeye başladı. Daha sonra surların boyunda tekerlekli kuleler yapıldı. 24 Ağustos’ta gerçekleştirilen umumi hücum savunanları hayli ürküttü ise de sonuç alınamadı. Bu sırada Bizans’ta Manuel’in ihtiyarlığı dolayısı ile işler tamamen oğlu Yuannis idaresinde idi. Bizans barış yolunun kapalı olduğunu görünce, Hamid ili sancak beyi bulunan ve padişahın kardeşi olan Mustafa Çelebi’yi isyana sevketmeye muvaffak oldu. Mustafa Çelebi Karamanoğlu ile Germiyanoğulları’nın da desteği ile isyan edince, Sultan Murad İstanbul kuşatmasını kaldırdı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Kodlamaları