Sultan II. Bayezid’ın Morova Seferi ve Hersek Sancağının Kesin Olarak Osmanlı Devletine Bağlanması

11 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan II. Bayezid’ın Morova Seferi ve Hersek Sancağının Kesin Olarak Osmanlı Devletine Bağlanması

Cem Sultan’la silahlı mücadeleyi, onun Rodos’a gitmesi üzerine sona erdiren Sultan Bayezid, muhtemelen Avrupa devletlerine bir gözdağı vermek ve Rumeli’deki vilayetleri teftiş suretiyle tahkim etmek maksadıyla 1483 yılı ilkbaharında Rumeli’de bir askerî sefere çıktı.

Filibe üzerinden, Tuna’nın kollarından olan Morava kıyılarına kadar gelen padişah, düşman topraklarına girmemiş, karşısına düşman çıkmadığı için de, herhangi bir muharebe olmamıştır. Morava sahilindeki kaleleri, Macarlara karşı tahkim eden padişah, dönüşü sırasında da Köstence, Samako, Sarıyer ve Sofya şehirlerine uğramıştır.

Bohemya’da askerî meşguliyeti bulunan Macar kralı Matyas Korvin, Bayezid ile, mütareke nev’inde beş yıllık bir sulh anlaşması aktetmiştir.

Bu arada Hersek dukası Stefan Kossariç’in ölümü üzerine, Anadolu’da vukua gelen Bayezid-Cem mücadelesinden yararlanan oğulları eski memleketlerine dönerek idareyi ellerine aldılar. Hersekzade Ahmed Paşa’nın da kardeşleri olan bu kişiler, Bosna’dan sevkedilen kuvvetlerle bertaraf edildiler. Böylece Hersek, kat’i olarak Osmanlı topraklarına katılarak bir sancak haline getirildi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler