SULTAN II. MURAD DEVRİ (1421-1450)-Sultan Murad’ın Osmanlı Tahtına Cülusu

10 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan Murad’ın Osmanlı Tahtına Cülusu

Edirne’de çıktığı bir domuz avında nüzul isabet eden Çelebi Sultan Mehmed, öleceğine kanaat getirdiğinde, Amasya’da vali olan büyük şehzadesi Murad’ı acele yanına çağırmış, Murad da, süratle yola çıkarak Bursa’ya gelmişti. 25 Haziran 1421’de, 17 yaşında olduğu halde, Osmanlı tahtına çıkan Sultan II. Murad, altıncı Osmanlı padişahı olmuştur. 1404 yılında Amasya’da dünyaya gelen II. Murad’ın annesinin, Amasya’nın ileri gelenlerinden Divitdar Ahmed Paşa’nın kızı Şehzade Hatun olduğu rivayet edilmektedir. Ancak, diğer birçok kaynaklar, Dulkadirli hükümdarlarından Süli Bey’in kızı Emine Hatun üzerinde müttefiktirler.

Sultan II. Murad, altı yaşına kadar Amasya’da kaldı. Daha sonra Bursa’ya gelen şehzade, 1413’te Edirne’ye geçti. 12 yaşına basınca da Amasya valiliğine gönderildi. O tarihlerde, Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve Osmancık şehirleri Osmanlı devletinin doğu hududunu teşkil ediyor ve devlet hala Timurluların nüfusu altında bulunduğu için de, büyük önem taşıyordu. Şehzade Murad, Danişmendiye ve Rum Vilayeti adıyla anılan bu yerde, lalası Yörgüç Paşa  ile doğudaki gelişmeleri takip  etmekle görevlendirilmişti.

Vali olduktan bir yıl sonra, lalası ile birlikte Börklüce Mustafa’nın isyanını bastırmakla vazifelendirilen şehzade Murad, vezir-i âzam Bayezid Paşa ile birlikte bu vazifeyi hakkıyla yerine getirdi. Bu sırada, Kara Tatarlar kendi vilayetinde karışıklık çıkarmışlardı. Bu isyanı da, Bayezid Paşa ile bastıran Murad, babasının Canik ve Sinop üzerine tertip ettiği seferden sonra, yeni lalası Hamza Bey ile birlikte Samsun’u ele geçirdi. Ancak, Amasya’ya döner dönmez, babasının davetini alan Murad, yukarıda anlatıldığı gibi, Bursa’ya gelerek 25 Haziran 1421’de Osmanlı tahtına cülus eyledi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler