2. Murad’ın Ölümü

15 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan II. Murad’ın Ölümü

Sultan Murad, oğlu Mehmed’in muhteşem düğününden sonra hastalandı. Nüzul isabet eden padişah bu hastalıktan kurtulamayarak 48 yaşında Edirne’de vefat etti (3 Şubat 1451). Cesedi tahnit edildi. Vezir-i âzam tarafından derhal Manisa’ya ulaklar gönderildi. Şehzade Mehmed Edirne’ye çağrıldı. Mehmed gelinceye kadar padişahın ölümü kimseye duyurulmadı.

Sultan Murad 1446 yılında hazırlattığı vasiyetnamesinde “Merhum oğlum Ali yanındaki kabrin katında koyalar, üzerime bir çar divar yaparar, üstü açık ola ki üzerime yağmur yağa… soyumdan sopumdan her kim ki ölecek olursa yanımda komayalar, katıma getirmeyeler.” demiş idi.

18 Şubat günü Edirne’ye gelen Mehmed, Osmanlı tahtına cülus ettikten sonra, boğdurduğu küçük kardeşi Ahmed’le babasının cenazesini Bursa’ya naklettirerek defnettirdi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri