Sultan Murad’ın Ankara’yı Zabtı ve Kardeşlerini Öldürtmesi

28 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan Murad’ın Ankara’yı Zabtı ve Kardeşlerini Öldürtmesi

Sultan Murad’ın cülus için Rumeli’den Bursa’ya gelmesi üzerine fırsat gözleyen Bizanslılar, ansızın hücuma geçerek, Burgaz, Çorlu ve Malkara’yı ele geçirdiler. Sultan Murad, derhal Rumeli’ye dönmek istediyse de kardeşlerinin muhalefetleri ile karşılaştı.

Osmanlı devletinde vukua gelen saltanat değişikliği üzerine, Karaman Beyliği, Anadolu’da siyasi hakimiyet sağlamak için faaliyete geçmişti. Sultan Osman ve Orhan Gazi zamanlarında, Osmanlılarla çok yakın ilişkiler içerisinde olan ve onları ilmiye mesleğine mensup adamları ile destekleyen Ahiler, Ankara ve çevresindeki siyasi ağırlıklarını idarede de fiilen göstermeye başladılar. Sultan Murad’ın tahta cülus ettiği tarihte, idareye fiilen el koymuş bulunuyorlardı.

Ankara, Sultan Orhan zamanında, Şehzade Süleyman Paşa tarafından ele geçirilmiş idi. Selçuklu devleti zamanında Anadolu’nun önemli vilayetlerinden birisi olan Ankara, merkezi Sivas’ta bulunan Eretna devletine bağlı idi. Eretna’nın ölümünden sonra idari karışıklığa düşen oğulları zamanında Orhan Gazi, Ahilerle olan sıkı münasebetleri dolayısıyla, fırsatı değerlendirerek 1354 yılında oğlu Süleyman Paşa’ya bu şehrin ele geçirilmesini emretti. Harekete geçen Süleyman Paşa Ankara’yı zabtederek Osmanlı devletine bağladı (1354).

Sultan Murad, Ahilerin idareyi fiilen ellerine almaları ve Osmanlı askerlerini kaleden çıkarmaları üzerine, Rumeli hadiselerini tehir ederek süratle Ankara üzerine geldi. Ahiler, padişaha karşı duramayacaklarını anlayınca, şehrin anahtarlarını teslim eylediler (1362). Ankara’nın ele geçirilişi, Osmanlı devletine doğuda önemli ölçüde genişlik kazandırdığı gibi, Rumeli fütuhatında kendilerinden istifade edilecek Türk nüfusunun çoğalmasına da sebep olmuştur. Sultan Murad Hüdavendigâr, Ankara’yı ele geçirdikten sonra, Sultanönü (Eskişehir) tarafına yöneldi. Bu bölgeleri ele geçirdiğinde bu mukâtaalarda yakaladığı kardeşleri Halil’le İbrahim’i de öldürttü.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular