2. Murat’ın Arnavutluk Seferi

14 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan Murad’ın Arnavutluk Seferi

Daha 1424 yılında Osmanlı sarayına rehin olarak alınan ve çok iyi yetişen İskender Bey, Arnavutluk’un köklü ailelerinden Kastriota ailesinden olup 1443 yılında babası, yani Kastriota’nın ölümü ile ailenin tek erkek evladı olarak kalmıştı. Osmanlı idaresinde sancak beyliğine kadar yükselen İskender Bey, Hünyadi Yanoş ile Sultan Murad arasında vukua gelen Morova savaşında ordudan kaçarak Arnavutluk’a geldi. Tertip ettiği sahte bir fermanla, Kroya (Akça Hisar) sancağına tayin edildiğini bildirerek kaleye girip yerleşti. Kalede bulunan Türk muhafızları öldüren İskender Bey hemen isyana başladı.

İskender Bey’in biraderzadesi olup Morova savaşından sora, onunla birlikte Arnavutluk’a kaçan ve orada İskender Bey’le arası açılan Hamza Bey, 1447 yılında Sultan Murad’ı ikna ederek, Arnavutluk’a bir sefer tertibine muvaffak oldu. İskender Bey’in Akça Hisar (Kocacık Hisarı) muhafızlarını öldürmesi de, padişahın böyle bir sefere çıkmasında müessir olmuştur.

Mora seferinden bir yıl sonra, Arnavutluk’a hareket eden Sultan Murad, doğru Akça Hisar üzerine giderek kaleyi kuşatmıştır. Muhasara esnasında toplar döktüren Sultan Murad, kalenin surlarında birçok gedikler açtı ise de, Akça Hisar’ı ele geçiremedi. Bu sırada Hünyadi Yanoş’un, Macar, Erdel ve Ulah kuvvetleri ile Tuna’yı geçtiğini, Sırp despotu George Brankoviç ile Vidin sancak beyinden öğrenen Sultan Murad, Akça Hisar muhasarasını kaldırmak zorunda kaldı. Muhasaraya, bu sıralarda 17 yaşında olan oğlu şehzade Mehmed de katılmıştı. İskender Bey ise kale savunması sırasında, hisardan başka bir yerde bulunup, icabında Osmanlı kuvvetlerine baskın yapmak gayesi ile dağlık bir mevkide karagah kurmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler