Sultan Murad’ın Çorlu, Lüleburgaz, Keşan, İpsala ve Dimetoka’yı Fethetmesi

28 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan Murad’ın Çorlu, Lüleburgaz, Keşan, İpsala ve Dimetoka’yı Fethetmesi

Sultan   Murad,   Ankara’yı   fethedip,   devletin   Anadolu sınırlarında asayişi temin ettikten sonra Bursa’ya geldi. Yetişkin şehzadesi bulunmadığı için, Lala Şahin Paşa’yı Bursa’da beylerbeyi, yani ordu kumandanı tayin etti. Sivil ve askerî davalara bakacak olan hakimlik ile kadılık mansıplarını birleştirerek, Cendereli Kara Halil Paşa’yı kazasker unvanı ile bu makama tayin eyledikten sonra ordusunun başında Rumeli’ye geçti.

Önce Bolayır’a uğrayarak, Şehzade Süleyman Paşa’nın mezarını ziyaret eden Murad Hüdavendigâr, ileri harekata geçerek, Bizanslıların geri aldıkları şehirleri bir bir ele geçirmeye başladı. Doğrudan Çorlu üzerine varan padişah, kaleyi hemen muhasara etti. Teslim tekliflerine yanaşmayan tekfurun, gözüne isabet eden bir okla telef olması üzerine, hücuma geçen gaziler, Çorlu’yu cebren ele geçirip baştan başa yağmaladılar (1363). Sultan Murad, şehrin bütün surlarını yıktırdı.

Buradan Lüleburgaz üzerine varıldı. Lüleburgaz mukavemete göstermeksizin fethedildi ve burasının da surları yıktırıldı. Zaman geçirmeden, buralara Anadolu’dan konar-göçer aşiretler getirilerek yerleştirilmeye başlandı. Yerli halkın zararlı unsurları da Anadolu tarafında çeşitli yerlere dağıtıldı. Halka son derece iyi muamelede bulunan Sultan Murad, ordusunun sol koluna kumanda eden Hacı İlbeyi ile Evrenos Bey’den Hacı İlbeyi’yi sahil şeridi ile Dedeağaç’ın zabtına, Evrenos Bey’i de, Malkara, Keşan ve İpsala’nın fethine memur eyledi.

Hacı İlbeyi, sahilde bir kısım yerleri kontrol altına aldı. Megri adlı sahil kasabası ele geçirildikten sonra, henüz o tarihlerde Türklerde olan Cenevizlilerin elindeki Enez kalesine dokunulmadı. Ancak nehrin her iki tarafı tamamıyla gazilerin kontrolü altına girdi. Dimetoka tekfurunun gaziler üzerine tertip ettiği bir gece baskınında iki taraf arasında şiddetli bir savaş vukua geldi. Gece karanlığında, firara yüztutan düşman askerleri, tekfuru yalnız bıraktılar. Esir alınan tekfur ertesi sabah kale önünde ailesine gösterilince, Dimetoka hisarı tekfurun oğlu tarafından Türklere teslim edildi (1368).

Malkara üzerine gelen Evrenos Bey, burasını fethettikten sonra Keşan kalesini de ele geçirerek İpsala üzerine vardı. Burası da mukavemet göstermeden teslim oldu. Her ikisi de, Murad Hüdavendigâr’ın huzuruna sayısız ganimetle döndüler. Sultan Murad, Lüleburgaz’da bütün kumandanların katıldığı bir harp meclisi topladı. Yapılan müşavere sonunda, Edirne üzerine gidilmesi için karar alındı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap