Sultan Murad’ın Macaristan Seferine Bizzat Çıkması

12 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan Murad’ın Macaristan Seferine Bizzat Çıkması

Osmanlı devleti aleyhine katıldığı Niğbolu savaşında yediği darbeden sonra elli yıllık saltanatı boyunca ittifaklar kuran ve hudutlarda daima huzursuzluklar çıkaran Sigismund, 9 Aralık 1437 yılında ölünce, Macaristan’da taht için ciddi bir mücadele başladı. Bunun üzerine, Eflak beyi Drakul, güçlü bir müttefikten mahrum kaldığı için olacak, Edirne’ye gelerek tâbiiyetini arzederek oğullarını rehin bıraktı.

Sultan Murad Karaman seferine çıkarken, Macaristan yollarını açmak üzere akına gönderdiği Evrenosoğlu Ali Bey’in Tamışvar havalisinin fethinin kolay olacağını haber vermesi üzerine 1437 yılında disiplinli bir ordu ile Macaristan’a doğru sefere çıktı. Ordusu ile Vidin’in üst tarafından Tuna nehrini geçen padişah, Macarlara ait Severin kalesini toplarla dövdükten sonra, Demirkapı ile Orsova’dan da geçerek Mıhedin ve Şebeş kalelerine uğradı, Muroş ırmağını takiben Erdel’in merkezi Zihin (Hermanstadt) kalesini de onbeş gün muhasara ile etrafa akıncılar göndermiştir. Kendisine kılavuzluk eden Vlad Drakul’un herhangi bir tuzağına düşmekten çekinen Sultan Murad, daha ileri gitmeden Karpat dağlarını aşarak Eflak’a girdi. Daha sonra, Yergöğü önünden Tuna’yı beri tarafa geçen padişah, kırkbeş gün süren bir seferden sonra Edirne’ye döndü. Bir nevi batıdaki devletlere gözdağı vermek için çıkılan bu seferden çok zengin ganimetler ve sayısız esirlerle dönülmüştür (1437).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular