Sultan Murad’ın Osmanlı Tahtına Cülusu

28 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan Murad’ın Osmanlı Tahtına Cülusu

Sultan I. Murad Dönemi (1362-1389)

1326 yılında Nilüfer Hatun’dan dünyaya gelen Murad, Türk tarihinde Murad Hüdavendigâr ve Gazi Hünkar lakapları ile bilinmektedir. Sultan Orhan’ın dördüncü erkek evladı olan Murad, 1333 yılında kardeşi Süleyman Paşa’nın İzmit sancak beyliğine gönderilmesi üzerine Bursa sancak beyi olmuştur. Şehzade Süleyman’ın Rumeli’deki fetihleri sırasında o tarafa geçerek Çorlu ve Lüleburgaz’ı zaptetmiştir. Kardeşinin 1357 yılında ölmesi üzerine de, bu bölgedeki fetihleri idare etmek üzere kumandayı ele almıştır.

Babası Orhan Gazi’nin 1362 Mart’ında vefat etmesi üzerine, 36 yaşında iken, Ahilerin karar ve onayı ile Osmanlı tahtına cülus eylemiştir. Kendisi o sırada Rumeli fetihleri ile meşgul bulunduğu için hemen Bursa’ya davet ile padişah ilan edilmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular