1. İnönüden Sonra Meydana Gelen Olaylar Şifresi LAMİA