1.İnönüden Sonra Meydana Gelen Olaylar Şifresi LAMİA