Mustafa Kemal Paşa’nın Meclise Sunduğu Önergedeki Konular İle İlgili Soru