Kurtuluş Savaşı Sırasında Yapılan Antlaşmalar İle İlgili Soru