Cumhuriyet’in İlanından Önce Yaşanan Gelişmeler İle İlgilİ Soru