Temsil Heyetinin Görevinin Sona Ermesi İle İlgili Soru