Kanuniesasi’nin Yürürlükten Kalkması İle İlgili Soru