Türk İnkılabı’nın Dayandığı Temeller ve Atatürkçülük

31 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

TÜRK İNKILÂBI’NIN DAYANDIĞI TEMELLER VE ATATÜRKÇÜLÜK

Türk inkılâbı; Türk Milleti’nin, vatanının düşman tarafından istila edilmesini kabul etmeyerek, var gücüyle mücadele edip, Atatürk’ün önderliğinde düşmanı yurttan atarak, tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurması ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak maksadıyla giriştiği çok yönlü büyük millî harekete verilen addır.

Bu hareket, her şeyden önce millî modernleşmeyi sağlayarak, Türk Toplumu’na yeni bir şekil ve anlayış kazandırmıştır. Bağımsızlığı, hür düşünceyi ve insan onurunu temel alması, en belirgin özelliklerindendir. Bu olay aynı zamanda bir Türk Rönesansı’dır.

Türk inkılâbı, bir fikir ve idealin başarıya ulaşmış şeklidir. Bu yönü ile, Kemalizm veya Atatürkçülük olarak ifade edilir. Gerçi, Atatürkçülük ya da Kemalizm’in zaman zaman değişik tanımları yapılmaktadır ancak, bunlar aslında aynı anlamda kullanılan kavramlardır. Yani her iki kavramda da kastedilen anlam; Atatürk ilkelerine bağlı kalarak, Türk Milleti’ni ileri hedeflere yöneltmek ve insanlık ailesinde ona şerefli bir yer kazandırmaya çalışmaktır.

Atatürkçülük; aynı zamanda, Türkiye’nin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasını, Atatürk’ün başlattığı inkılâpların yürütülmesine bağlayan ve bunu şart koşan bir yoldur. Bu yol ki; Türk inkılâbının hem fikirler bütünü, sistemleşmiş fikir gücü, geleceğe bakan yönü ve ülküsü olmak gibi soyut tarafını, hem de olaylar bütünü olmak gibi somut tarafını ifade eder.

Türk inkılâbı; büyük bir azim, mücadele ve fedakarlığın sonucunda gerçekleştirilmiş çok yönlü bir harekettir. Bu hareket, cephedeki savaş boyutuyla farklı, gerçekleştirilen inkılâp hareketleriyle farklı olmak gibi özelliklere de sahiptir. Dolayısıyla böylesine farklı ve karmaşık bir hareketin, şüphesiz beslendiği bazı düşünce kaynakları vardır.

İşte, Türk inkılâbının başta Atatürk olmak üzere, düşünürleri ve daha sonra Atatürk tarafından ortaya konulmuş temelleri söz konusudur. Bu temeller de Türk inkılâbın dayandığı ilkelerdir. Bu ilkeler, temel ilkeler (Atatürk İlkeleri) ve bütünleyici ilkeler olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler