Türk Süvarilerinin Dalmaçya ve Lehistan’a Yaptıkları Müthiş Akınlar

14 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Türk Süvarilerinin Dalmaçya ve Lehistan’a Yaptıkları Müthiş Akınlar

Yakub Paşa’nın Karbova’da Macar ordusunu perişan etmesini müteakip yapılan anlaşma dolayısıyla, artık Macaristan topraklarına giremeyen akıncılar, güneye yönelerek Dalmaçya kıyılarını vurmaya başladılar. Bosna’daki dört kalenin fethinden sonra, Dalmaçya’da Venedik arazisine giren akıncılar, Zara taraflarını müthiş bir şekilde vurdular. Feriyol ve Laybah şehirlerine kadar ilerleyen akıncılar pek çok esir ve ganimet aldılar.

Sultan Bayezid’in ilk sefere çıktığı ve Kili ile Akkerman’ı zaptettiği sırada, Boğdan Osmanlı hakimiyetini kabul etmiş ve 1498 yılına kadar dostluk ilişkileri devam etmişti, bu tarihte Lehistan kralı Jean Albert’in Boğdan’a bir sefer açması üzerine, dostane ilişkiler bozulduğu gibi, Türk akıncıları da ülkeyi baştan başa kat’eden akınlara başladılar. Silistre sancak beyi Malkoçoğlu Bali Paşa, Leh kralının taarruzuna cevap vermek üzere, 1498 yılında 40.000 kişilik bir akıncı kuvveti ile Boğdan’dan geçerek Lehistan içlerine kadar girdi. Tuna ve Dniester nehirleri üzerine kurulan köprülerden geçen Bali Paşa’nın öncü kuvvetlerine oğlu Tur Ali Bey, orta kuvvetlerine de diğer oğlu Ali Bey kumanda etmekte idi. Lehistan’a girdikten sonra, Dniester nehri üzerindeki Sarukhisar’ı (Krakova), daha ileride bulunan, Prens L Glogori, Kanezuga (Cinanca) ve Gelebanya ile Lehistan kralının sayfiye yeri olan Braklov kaleleri alınarak yakılıp yıkıldı. Rodimin kalesi ise çok müstahkem olduğu için alınamadı. Bali Paşa, oğlu Tur Ali BeyTe Yahya Paşazade Bali Bey’i, diğer bazı yerleri işgal için ileri gönderdi ve vurdurdu. Hasan Voyvoda ise, bir günlük mesafede bulunan yerleri yağma ettikten sonra, pek çok ganimet alarak geri döndü (1498).

Bali Paşa, sefer mevsiminin geçmesi üzerine, akıncıların toplanmasını istedi ve geri dönülmesine karar verdi. Ancak akıncılar yağmaya dalmışlarken, düşman Dniester üzerindeki köprüyü yıkmış ve yol üzerindeki bir geçidi de tahkim ederek, akıncıların dönüş yolunu kapatmıştı. Bu durum karşısında Bali Paşa, Hasan Voyvoda’ya nehir üzerinde başka bir köprü kurdurarak, ordusunu zarara uğratmadan buradan geçirmeyi başardı. Ancak derbend önünde iki gün çok çetin bir savaş verdikten sonra, derbendi de ele geçirdi. Nihayet San nehrini de geçen akıncılar, Temmuz ayı içerisinde Akkerman hududunda Osmanlı topraklarına girdiler. Bu seferde elde edilen ganimetlerin beşte biri devlet hazinesine alınmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2