Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

8 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Savaşta tarafsız kalmak için büyük gayret gösteren ve dengeli bir politika izleyen Türkiye, İngiltere’nin yoğun diplomatik girişimleri sonucunda 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Bu durum Türkiye’nin yeniden şekillenen Birleşmiş Milletler Örgütü’ne girmesini sağlamıştır.
Savaştan güçlenerek çıkan Rusya, Türkiye ile o zamana kadarki tüm dostluk antlaşmalarını iptal ederek Boğazlardan üs istemiştir. Bu durum Türkiye’nin İngiltere ve ABD’ye yanaşmasına neden olmuştur.
1936’ya kadar dış siyasette Rusya’ya dayanan Türkiye, II. Dünya Savaşı sonuna kadar İngiltere’ye dayanmıştır. Rusya’yı ve komünizmi uluslararası bir tehlike kabul eden ABD ve Avrupa devletleri, 1948 yılında NATO’yu oluşturdular. 1950 yılındaki Kore Savaşlarına katılan Türkiye 1952 yılında NATO’ya alınmıştır.
Türkiye II. Dünya Savaşı’na fiilen girmemesine rağmen, savaşın getirdiği ağır ekonomik şartları tümüyle yaşadı. Savaşa girme ihtimaline karşı ülke gelirlerinin büyük bir kısmını askeri giderlere ayırdı. Genel seferberlik ilan  ederek eli iş tutan genç nesili askere almak zorunda kaldı.
1929 Dünya Ekonomik Buhranı sonucu iyice daralan ithalat savaşın ilk yıllarında yarı yarıya düştü. Almanya ile yapılan ticaretin durması ekonomiye büyük bir darbe vurdu.
Savaş yıllarında ekonomik büyüme yerine mal varlığını daraltmak, ithalatı azaltmak, fiyat artışlarını frenlemek, karaborsa ile mücadele etmek ve sosyal adaleti sağlamak gibi hedeflere yöneldi.
1942’de Milli Korunma Kanunu çıkarıldı Fiyatların yükselmesini önlemek için “Narh” uygulaması yapıldı.
Savaş zengini oluşmaması için “Varlık Vergisi” kondu.
Şehirlerde “Karne “ uygulamasıyla ekmek ve gıda dağıtımına dönüldü.
Ticaret Ofisi ve İaşe Müşteşarlığı kuruldu.
Petrol Ofisi ve Et Balık Kurumu kuruldu.
Toprak Mahsulleri Vergisi konuldu.
Savaş nedeniyle II. Beş Yıllık Kalkınma planı uygulanamadı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri