Vezir-i âzam Davud Paşa’nın Çukurova’yı Yeniden Osmanlı Devletine Bağlaması

12 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Vezir-i âzam Davud Paşa’nın Çukurova’yı Yeniden Osmanlı Devletine Bağlaması

Karşılarına herhangi bir Memlûk ordusu çıkmadığı için Davud Paşa, Turgutlu ve Varsakları tedip için hareket yönünü değiştirdi. Bu iki büyük Türkmen aşireti, devamlı Memlûklülerle ittifak ederek Osmanlı devletine zarar vermekte idiler. Alâüddevle’nin teklifi, bu iki aşiretin tevkili idi. Bu durumda Davud Paşa, kapıkulu askerleri ile Varsak iline geçerek Bulgar dağına hareket etti.

*Rumeli beylerbeyisi Hadım Ali Paşa’yı Tarsus’a, Anadolu beylerbeyisi Sinan Bey’i de, kendi askeri ile Ulaş yurdu üzerine gönderdi.

Davud Paşa’nın bu kararlı hareketi ve ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Boğaoğlu, Akbaşoğlu, Elvanoğlu, Sümeroğlu, İğdiroğlu, Evrenoğlu, Adakoğlu, Oğuz Beyoğlu ve Arık Şeytan, Davud Paşa’ya katıldılar. Bu sırada, Karamanoğulları ile akrabalığı dolayısıyla Karamanoğullarının eski toprakları üzerinde hakimiyet ve istiklal davasına kalkışan Mahmud Bey de takip edilerek bu topraklardan sürülmüştür. Durumdan haberdar olan Mahmud Bey, ailesi ve etbâı ile Haleb’e firar etmiştir. Davud Paşa’nın arkasından gönderdiği süvari birliği de yetişemeden geri dönmüştür. Hadım Ali Paşa ise, Tarsus’tan sonra Karataş taraflarını ve Akdeniz sahiline kadar olan bütün araziyi Osmanlı topraklarına kattıktan sonra, Bulgar dağında bulunan Davud Paşa’nın yanına davet etmiştir.

Davud Paşa da karşısına herhangi bir Memlûk kuvveti çıkmadığını, sefer mevsiminin de geçmekte olduğunu bildirerek, ordusuna dönüş emrini vermiştir. Davud Paşa’nın bu seferi ile İçel ve Adana bölgesi tamamıyla işgal edilmiş, buradaki asi aşiretler sindirilmiştir (1487).

Osmanlı ordusunun Adana’da mağlubiyeti ve Hersekzade Ahmed Paşa’nın esir düşmesi, Sultan Bayezid’i yeniden harekete geçirdi. Vezir-i âzami Davud Paşa’yı 4.000 yeniçeri ve 10.000 azap askeri ile bu bölgeye gönderdi. Vezir-i azama, Rumeli beylerbeyisi Ali Paşa ile Anadolu askerleri, de katıldılar. Semendire’den hareket eden Hadım Ali Paşa, askerleriyle Gelibolu’dan geçerek Davud Paşa’ya iltihak etti. Davud Paşa’nın kalabalık bir ordu ve toplarla Çukurova üzerine hareket ettiğini öğrenen Memlûklüler, hemen Tarsus ve Gevâre kalelerini boşaltarak top ve diğer silahlarını Ayaş limanına naklettiler. İstanbul’dan gönderilen fermanlarla Osmanlı ordusuna katılması istenilen Dulkadirli Alâüddevle Bey, Aladağ mevkiinde veziriazam Davud Paşa’nın huzuruna geldi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap