Vezir-i Azam İshak Paşa’nın Karaman Seferine Çıkması

26 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Vezir-i Azam İshak Paşa’nın Karaman Seferine Çıkması

Rum Mehmed Paşa’nın Uyuz Bey önünde bozguna uğramasından sonra tekrar harekete geçen Karamanoğullarının, eski topraklarına sahip olma arzuları bir kere daha depreşti. Kasım Bey, başına geçtiği 5.000 kişilik bir kuvvetle Ankara taraflarına saldırdı ve Osmanlı topraklarında geniş tahribat yaptı. Hatta üzerine gelen Bolu sancak beyi, Pîrî Bey ile Ankara sancak beyi, Küçük Sinan Bey ve Ankara kadısı Emre Çelebi kuvvetlerini pusuya düşüren Kasım Bey, ismi geçen kadıyı da idam ettirdi.

Karaman ülkesinde meydana gelen bu olaylar üzerine, Memlûkler ile Uzun Hasan’ın hudut bölgesindeki tehlikeli vaziyetleri dolayısıyla dikkatlerini bu taraflardan ayırmayan Fâtih Sultan Mehmed, Eğriboz seferinden dönünce, İshak Paşa’yı hemen Karaman’a gönderdi. Anadolu beylerbeyisi Mustafa Paşa ile Bolu sancak beyi de maiyyetine verilen İshak Paşa, Turgutoğulları ve Adalıoğlu’nun desteği ile hareket eden Pir Ahmed ile Kasım Beylerin içinde bulunduğu Larende’yi kuşattı. Karaman halkı, ülkenin yeni bir tahribata uğramasından çekindiği için, Pir Ahmed ve kardeşini desteklemedi. Halkm desteğinden yoksun kalan Pir Ahmed, süratle İçel’e çekildi. Ancak burada da Osmanlı kuvvetlerinin takibine uğrayan Pir Ahmed, Uzun Hasan’m yanına iltica etti. Bu arada Fâtih’in Memlûk sultanına gönderdiği bir mektup muhtevasından, Karamanoğlu’nun bu devletin hudut valileri tarafından himaye edildiği anlaşılmaktadır.

Pir Ahmed’in Uzun Hasan’a sığınması üzerine, küçük kardeşi Karaman Bey, Fâtih’e müracaat etti. Kendisine Çirmen sancağı verildi. Kasım Çelebi ise İshak Paşa’ya karşı koyabilmek için Bolkar (Bulgar) dağının sarp yamaçlarına çekildi.

Kasım Bey’i yakalamaktan ümidini kesen İshak Paşa, Mut kalesini inşa ettikten sonra Niğde’ye geldi. Bu şehrin surlarını tamir ettirdi. Etrafta bulunan bazı kaleleri aldıktan sonra, Aksaray’a geldi ve padişahın emriyle bura halkını İstanbul’a tehcir etti. Bugünkü İstanbul’un Aksaray semti, ismini bu tehcirden almış olup o zamanki Aksaraylı göçmenler bu semte iskân edilmişlerdir.Diğer taraftan Osmanlı ordusunun çekilmesi üzerine, Niğde ve havalisine bir saldırı düzenleyen Kasım Bey, hayli tahribatta bulundu ise de, tutunamayarak kısa zaman sonra Uzun Hasan’ın yanına iltica etti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1