Vezir-i Azam Rum Mehmed Paşa’nın Karaman’daki İcraatı

26 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Vezir-i Azam Rum Mehmed Paşa’nın Karaman’daki İcraatı

Fâtih Sultan Mehmed, Gevale kalesini yıktırıp, bir iç kale (Ahmed’e) yaptırarak, burasını ateşli silahlarla donattıktan ve içine asker yerleştirdikten sonra İstanbul’a dönmüştü. Tehcir işinden memnun olmayan bir kısım Karaman halkı, Osmanlı devletine karşı tavır takındılar ve iki yüzyıllık Karamanoğulları idaresinin taze izlerinin henüz canlılığını koruması yüzünden, İçel’e çekilmiş olan Ahmed’le kardeşi Kasım Bey’i yeniden ülkeye davet ettiler. Nitekim Karaman beyleri, Osmanlı ordusu çekilir çekilmez Varsak ve Turgutoğullarının da desteği ile Larende’yi ele geçirip Konya’ya doğru hareket ettiler. Pir Ahmed’in şiddetli mukavemeti üzerine, Konya’ya giremediler ise de, Ereğli, Aksaray, Develi ve Niğde’yi ele geçirdiler.

Pir Ahmed’in Karaman’a gelerek, bazı şehirleri ele geçirdiğini haber alan Fâtih, Rum Mehmed Paşa’yı, bazı tamir işleri, yeni tehcir ve Pir Ahmed’in defi için Karaman’a gönderdi (1469). Çok sert ve zalimane davranan ve aslen bir Rum dönmesi olan Mehmed Paşa, ahalisi Pir Ahmed’e kapılarını açtı diye Larende ve Ereğli’yi tahrip ettiği gibi, Medine-i Münevvere evkafı olan şehrin cami ve medreselerini de harabeye çevirdi. Bu arada birçok insanı da idam ettirdi. Koyduğu ağır vergilerle de halkı Osmanlı devletinden iyice soğutan Rum Mehmed Paşa, Silifke ve Tarsus halkını da Pir Ahmed’e yardım ettikleri için cezalandırmak istedi. Ancak Varsakların reisi olan Uyuz Bey’in (Ulaşoğlu Hasan Bey) kurduğu bir pusuya düşen vezir-i âzam feci bir bozguna uğradı. Canını zor kurtaran Paşa, ordusunun bütün ağırlıklarını savaş meydanında bıraktı.

Rum Mehmed Paşa’nm mağlubiyeti üzerine, Pir Ahmed ile kardeşi Kasım Bey yeniden harekete geçtiler. Vezir-i âzamlıktan azledilen Rum Mehmed Paşa’nın yerine ise İshak Paşa tayin olundu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular