Osmanlı devletine stratejik önem kazandıran olaylar ile ilgili soru