Yeniçeri Ocağı’nın Kurulması

29 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Yeniçeri Ocağı’nın Kurulması

Murad Hüdavendigâr’ın Rumeli’deki bu ilk askerî harekatında elde edilen başarılarla fütuhatın gelişmesi, asker ihtiyacını birden artırmış idi. Daha önce, bilhassa Bursa kadısı Cendereli Kara Halil’in teşebbüsleri ile meydana getirilmiş olan yaya ve müsellemteşkilatı, artık kafi gelmemekte idi. Bu defa vezir tayin edilen Kara Halil Hayreddin Paşa’nın tavsiyesi ile savaşlarda esir düşen hristiyan gençlerinden istifade edilmesi düşüncesiyle yeni bir asker ocağı kuruldu (1363). Yeniçeri Ocağı adı altında teşekkül eden bu askerlere “yeniçeri” adı verildi. Esir alınan hristiyan gençleri, Anadolu’da çiftliklere verilerek, Türk ve İslâm adetleri üzere terbiye edildi. Daha sonra Acemi Ocağı adını alan bu ilk eğitimde başarı gösteren gençler, yeniçeri askeri oldular.

Diğer taraftan, savaşlarda alınan esirler için konulan pençik resmi de, bu devrede kanun haline getirildi. Bu usule göre savaş esirlerinin beşte biri “beytülmal”e ayrılır ve bu vergi aynî ya da nakdî olabilirdi. Böylece her esire 125 akçe değer konuldu. Hazine bunun 25 akçesini beytülmale alırdı. Pençik vergilerini toplamak için de, vezir Kara Halil Hayreddin Paşa’nın fetvası ile pençik tahsildarı tayin olundu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 1