Yıldırım Bayezid Han Devri-Yıldırım Bayezid’in Osmanlı Tahtına Cülusu

1 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

YILDIRIM BAYEZID HAN DEVRİ (1389-1402)

 Yıldırım Bayezid’in Osmanlı Tahtına Cülusu

Osmanlı padişahlarının dördüncüsü olan Yıldırım Bayezid Han, Sultan Murad Hüdavendigâr’ın Gül Çiçek Hatun’dan doğan büyük oğlu olup, 1360 yılında dünyaya gelmiştir. Ancak Osmanlı tarihçileri onun doğum gününü, babasının tahta cülus tarihine bağlarlar. 1378 yılında Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı ile evlenen Yıldırım Bayezid, bazı vilayet valiliklerinde bulunduğu gibi, babasının hemen bütün seferlerine de iştirak eylemiştir. Kosova savaşından önce Kütahya valiliği yapmakta idi. Askerî sahada büyük bir muvaffakiyet ve varlık gösteren Sultan Bayezid, bu başarılarından ve süratinden dolayı tarihlerimizde “Yıldırım” lakabı ile şöhret bulmuştur. Kosova meydan savaşında ordunun sağ kanadına kumanda eden Yıldırım Bayezid Han, sol kanadın dağılmak üzere olduğu bir sırada, yıldırım hızı ile yetişerek, düşmanın hezimetini sağlamıştır.

Babasının şehid olmasını müteakip devlet erkanı ve hazır bulunan kumandanlar tarafından çağrılarak, sancak-ı şerif dibine getirilen Yıldırım Bayezid, burada hükümdar ilan edilip Osmanlı tahtına oturtuldu (1389). Yine bu kumandan ve devlet erkanının teşviki ile Lazar’ın birliklerini kovalamakta olan Yakub Çelebi’ye Murad Hüdavendigâr’ın ağzından haber gönderilerek, ordugaha gelmesi sağlandı ve boğdurulmak suretiyle şehid edildi. Yakub Çelebi, babasının şehâdetinden haberdar olmadığı için, bir isyan ve karışıklık çıkmamıştır. Yine Osmanlı tarihlerinin bildirdiğine göre, Osmanlı devletinde, saltanat için kardeş katli bu vaka ile başlamıştır. Bilahare, Fatih Sultan Mehmed zamanında da nizâm-ı âlem için kardeş katli kanun haline getirilmiştir.

Yakub Çelebi’nin na’şı babasınınki ile birlikte Bursa’ya götürülerek, Çekirge’de defnolunmuştur. Yakub Çelebi’nin katledilmesi, başlangıçta Yıldırım Bayezid aleyhine büyük bir nefreti mucip olmuş idi. Aşık Paşazade vakadan bahsederken “O gece askere ızdırap düştü.” demektedir. Murad Hüdavendigâr’ın kumandanlarından ve Yakub Bey’in taraftarlarından bazıları, Yıldırım Bayezid’e karşı muhalefete teşebbüs eder gibi oldularsa da, ehemmiyetsiz kaldılar. Ancak o zamana kadar Osmanlı devleti ile müttefik görünen ve onun hegemonyası altında bulunan komşu Anadolu beylikleri, Selçukluoğullarının mirasçısı addettikleri Karamanoğulları ile ittifak ederek, Osmanlı devletine karşı cephe oluşturdular. Bunlar arasında, Aydınoğulları, Saruhanlılar, Germiyanoğulları, Menteşe ve Hamidili beylikleri, Yakub Çelebi’nin katlini bahane ederek, Yıldırım Bayezid’e karşı çıktılar ve yer yer Osmanlı topraklarına tecavüzlerde bulunmaya başladılar.

Yeni padişah Yıldırım Bayezid Han, gazaya katılan bütün askerlere bahşişler dağıttı. Daha sonra da kışlamak üzere Edirne’ye dönüldü.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap