Yıldırım Bayezid’in Bizans’a Müdahaleleri

2 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Yıldırım Bayezid’in Bizans’a Müdahaleleri

Sultan I. Bayezid’in Anadolu’daki meşguliyetinden istifade etmek isteyen Bizans imparatoru Yuannis, İstanbul surlarının bazı kale ve burçlarını tamir ettirdi. Yıldırım Bayezid, bu durumdan haberdar olunca, kendi yanında bulunan ve bütün seferlerine iştirak eden Manuel’in gözlerine mil çektireceğini söyleyerek, Bizans imparatorunu tehdit etti. İmparator korkusundan tamir edilen kuleleri yıktırarak, eski haline getirdi. Kısa bir süre sonra da vefat etti. Bursa’da bulunan Manuel, gizlice kaçarak, İstanbul’a gelip imparator oldu.

Yıldırım Bayezid, Manuel’in izin almadan yanından ayrılmasını bazı maksatlara hamletti. Rumeli’deki harekatı idare için Edirne’ye geldiğinde, Bizans imparatoru tarafından Macar kralı Sigismund’a mektup götüren birisi yakalandı. İmparator mektubunda, Türklerin Macaristan üzerine sefere çıkacağını bildiriyordu. Mektuptan, Macaristan kralına daha önce de bir casus ile haber gönderildiği öğrenilmişti.

Yıldırım Bayezid, durumu müşavere eylediğinde, Rumeli beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa “Devletlü sultanım, bize vaciptir ki, İstanbul’un üzerine düşevüz. Vilayet-i İslâm arasında bu kafir n’eyler; umulur ki, Alaşehir gibi bu mel’unu da âsanlıkla fethederiz!” dedi. Nitekim bu müşavereden sonra Yıldırım Bayezid Han, İstanbul’u muhasaraya karar verdi.

Osmanlı padişahı keyfiyetten hiç haberi yokmuş gibi, Bizans ile yapılan anlaşma gereğince, imparator Manuel’i, bir miktar asker ile gelip sefere iştirak etmesi için davet etti. Manuel Yıldırım Bayezid’in bu davetine uymayarak anlaşmayı bozdu.

Yıldırım Bayezid, vakit geçirmeden Gelibolu’da bulunan mütevazi Osmanlı donanmasının İstanbul üzerine gitmesini emretti. Vezir-i âzam Çandarlızade Ali Paşa da, kara cihetinden İstanbul üzerine hareket etti. Bu durum karşısında Manuel büyük bir telaşa kapıldı. Osmanlıların surları tahribe muktedir topları henüz bulunmamakta idi. Bu yüzden mevziî atışlardan başka taarruzlarda bulunulmadı. Yıldırım Bayezid, şehrin çevresine, Türk nüfus iskan edilmesini emretti. Böylece uzun sürecek olan muhasaranın bir tecrit görevi görmesini istemekteydi. Şehrin her türlü ulaşım ve haberleşme yollarını kapayan Bayezid, uzun vadeli bir kuşatma için her türlü tedbiri aldı. Ancak Macarların Tuna’yı geçerek, Niğbolu taraflarına taarruz ettiklerini haber alınca, muhasara için az bir kuvvet bırakarak Edirne’ye geldi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular