Yıldırım Bayezid’in Şahsiyeti

5 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Yıldırım Bayezid’in Şahsiyeti

Yıldırım Bayezid, bilhassa Osmanlı kaynaklarının tavsiflerine göre, büyük bir azim ve iradeye sahip idi. Çok cesur olan Sultan Bayezid, gayet mağrur, asabi, şedid ve inatçı bir padişah idi. Elâ gözlü, arslan şimali, kumral sakallı, aşkar tenli, ak ve müdevver çehreli, heykel gibi bir kahraman idi. Saltanatında vezir Çandarlı Ali Paşa ile Sırp prensesinin fazlaca tesirinde kalmıştır. Zevk ve eğlenceye düşkün olup, zaman zaman kadıların itabına maruz kalmıştır. Hatta Bursa kadısı Şemseddin Mehmed Fenârî, cemaatle namaz kılmayı terkeylediği için, mahkemede şahidliğini kabul eylememiştir. Osmanlı ve Avrupa kaynaklarında zevk ve eğlenceye düşkünlüğü yüzünden, fikrî ve bedenî faaliyetlerini kaybederek inhitata uğradığı yazılırsa da, bu keyfiyetin Rumeli serhadlerine birkaç kez at koşturan bir hükümdarın sefahet alemine ayıracak zaman bulması biraz müşkil görünmektedir. Oysa o devirlerde, bütün İslâm hükümdarlarının katıldığı bezmler yapılmakta olup Yıldırım Bayezid de bu adetten müstağni kalamamıştır.

Halkına ve milletine son derece hürmet gösteren Yıldırım Bayezid, hemen her gün, halkın kendisini görebileceği yüksekçe bir yere çıkar, her taraftan gelen şikayetçilerin şikayetlerini, isteği olanların taleplerini dinler, maruz kaldıkları zulümleri bertaraf etmeye çalışırdı. Alim ve şeyhlere karşı mütevazi ve hürmetkar olan padişah, çağdaşı hükümdar ve krallara karşı son derece mağrur idi. Arap ve İslâm tarihçileri, kendisini İslâm hükümdarlarının en hayırlılarından saymışlardır.Yıldırım Bayezid, savaş ve fetihlerden almış olduğu ganimetler ve ortadan kaldırdığı devletlerden elde ettiği hazineler ile birçok zengin hayır eserleri vücuda getirmiştir. Rivayete göre, Bayezid’in bu zengin hazinesine Timur bile tamah göstermekten kendini alamamıştır. Yaptırdığı hayır eserlerinin en mühimi Bursa’daki Ulu Cami’dir. Bu caminin yanısıra darüşşifa, medrese, imarethane, misafirhane, hamam, han ve köprülerden başka, Karaferye, Kütahya ve Balıkesir’de de camileri bulunmaktadır. Edirne’de bulunan cami, imaret ve medreseleri de fevkalade önemlidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2