Türk İslam Devletlerinde Yönetenler (Yöneticiler)

17 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ’NDE TOPLUM YAPISI:

751 Talas Savaşı, Türk – İslam tarihi için dönüm noktası olmuştur. Bu savaş Araplar ile Çinliler arasında meydana gelmiş ve Türklerin yardımıyla savaşı Müslüman Araplar kazanmıştır. Savaştan hemen sonra başlayan Türk – Arap münasebetleri Türklerin kendi istekleriyle Müslüman olmalarına neden olmuştur.
8. yüzyıldan itibaren Türklerin Müslüman olmalarıyla İslam Medeniyeti’nin içine giren Türklerin sosyal ve kültürel hayatında önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
Türkler, Selçuklular Dönemi’nde Horasan ve İran bölgesine inince buralarda Farisi, Arap ve Hintlilerle daha batıya ilerleyince de Müslüman olmayan Ermeni, Gürcü, Rum ve Süryanilerle karşılaştılar.
Bu etkileşim neticesinde Türkler bu kültürlerden etkilendikleri gibi bu medeniyetleri kültürel yönden etkilemişlerdir.
Mesela Oğuz Türkleri Müslüman olduktan sonra göçebe yaşama son verip yerleşik hayata geçmişlerdir.
Türk – İslam kültürünün oluşmasında köprü görevi üstlenen devlet Karahanlılardır. Bu süreç Selçuklu ve Gazneliler Dönemi’nde de devam etmiştir.

BİLGİ NOTU:

İslamiyet’i kabul eden İlk Türk Devleti Karahanlılardır. Büyük Selçuklu Devleti’nde toplum yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

Yönetenler: Hanedan üyeleri, askerler, valiler ve din adamları yönetenler sınıfındaydı. Yönetici sınıfın başında bulunan Sultan’ın en önemli görevi, halkın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Aç halkı doyurmak, açık halkı giydirmek, adaleti yerine getirmek onun görevleri arasındaydı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Soru Cevap