Yunanistan Ve Anadolu

12 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Yunanistan ve Anadolu:

Yunanistan’ın en büyük amacı Megali İdea (Büyük Hedef)’yi gerçekleştirmekti. Yani Girit, Ege Adaları, Batı Anadolu, İstanbul ve Doğu Karadeniz bölgelerini alarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaktı. Yunanistan’ın bu hedefi üç dönem halinde sürmüştür.

1) 1. Dünya Savaşı Öncesi

Yunanistan’ın öncelikli hedefi Anadolu’da nüfus bakımından iyi bir duruma gelmekti. Bu doğrultuda Anadolu’ya sistemli bir şekilde göç hareketi başlamıştır.
Ayrıca bu amaçlarını gerçekleştirmek için Etnikieterya, Mavri Mira (Kara Kader) ve Pontus cemiyetlerini kurmuşlardır.
Birer terör örgütü olan bu cemiyetler soygun, cinayet gibi olaylara karışarak Anadolu’da tam bir kaos ve anarşi ortamı oluşturmuşlardır.

2) 1. Dünya Savaşı Yılları

Ruslar tarafından Trabzon’un işgali Rumları (Yunanistan) cesaretlendirmiş ve Pontus Rum Devleti kurma faaliyetlerini hızlandırmıştır. Rusları desteklemek için bölgede 12.000 kişilik gönüllü Rum birliği oluşturulmuştur.
Bolşevik İhtilâli ile Rusya savaştan çekilince bu defa Rumlar, Avrupa kamuoyunu yanlarına almak için Paris Barış Konferansı’na bölgenin nüfus ve etnik yapısı ile ilgili yanlış bilgiler vermişlerdir.
1914 Osmanlı nüfus sayımına göre bölgedeki Rum nüfusu ancak % 10 idi. Fakat Venizeleos (Yunan Başkanı)’un verilerine göre bölgede (Trabzon, Sinop, Kastamonu) 477.828 Rum, 2.735.000 Türk nüfusu vardır. Yani oran birden % 18’e çıkmıştır.

3) 1. Dünya Savaşı Sonrası:

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nı kaybedip Mondros Ateşkesi’ni imzalamasıyla harekete geçen Rum çeteciler birçok bölgede faaliyetlerini artırmışlardır.
Gizli antlaşmalarla (Sen Jan de Morien) İtalya’ya bırakılan İzmir ve civarı Paris Barış Konferansı ile Yunanistan’a verilmiş ve Yunanlılar 15 Mayıs 1919 günü İzmir’i işgal etmişlerdir.
İtilaf Devletleri ve Yunanistan’ın hesap etmedikleri şey Türk Milleti idi ve milletimiz Sevr Antlaşması’nı kabul etmedi.
Emellerini gerçekleştirmek isteyen Rumlar, Pontus Rum isyanını çıkardı ve TBMM bu isyanı ancak 1923’te bastırabildi.
Ayaklanma 4 yıl sürdü. 10. 886 Rum çeteci yakalandı.
Bölgedeki birçok Rum’da Yunanistan’a göçetmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler