Yundhisar ve Yenişehir Kalelerinin Alınması

22 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Yundhisar ve Yenişehir Kalelerinin Alınması

Osman Gazi, 1301 yılında, Yenişehir ile Bilecik vilayeti dahilinde, Söğüd’ün güney batısında bulunan Yundhisar kalesini ele geçirdi ve İznik üzerine yapılacak askerî harekatın tertip ve tanzimine elverişli bir mevki olması dolayısıyla Yenişehir’i merkez tayin etti. Ailesine ikamet mahalli olarak seçtiği Bilecik kalesinin tüm gelirini onların geçimine tahsis etti. Şeyh Edebâlî aile eminliğine tayin olundu. Böylece Edebâlî, hem beylik ailesinin nâzın, hem de Bilecik kalesinin hakimi oluyordu.

Osman Gazi, evler, dükkanlar, çarşı ve hamamlar yaptırarak Yenişehir’i imar etti. Askerî hazırlıklarını ikmal ettikten sonra, kalenin yakınlarında bulunan Köprühisar’ı da ele geçirdi. Bunun için önce kalenin etrafı yağmalandı. Kale çepeçevre kuşatma altına alındıktan sonra, sulhen teslim olmaları istendi. Kaledekilerin teslim olmaması üzerine de savaşa girişildi. Fethin ça­buklaştırılması için, yağmaya müsaade edildi. Kale şiddetli bir hücumla ele geçirildi ve halkının hayatına dokunulmadı (1301).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular