Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları

7 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Ziştovi Antlaşması’na Göre

Avusturya işgal ettiği yerleri Orsova hariç Osmanlı Devleti’ne geri verecek.
Rusya’ya herhangi bir yardımda bulunmayacak.
Esirler karşılıklı olarak serbest bırakılacak.
Osmanlı Devleti Avusturya ticaret gemilerini Tunus ve Cezayir korsanlarının saldırılarından koruyacak.
Hotin Kalesi, Rusya ile antlaşma yapılıncaya kadar Avusturya’da kalacak daha sonra Osmanlılara geri verilecek.

Ziştovi Antlaşması ile Dünya Gücü Dönemi’nden beri Avusturya ile devam eden savaşlara son verilmiş, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında aktif bir savaş çıkmamıştır.

Avusturya’nın savaştan çekilmesi ile yalnız kalan Rusya savaşa devam etmemiş ve Osmanlı Devleti ile Yaş Antlaşması’nı imzalamıştır (1792).

Yaş Antlaşması’na Göre

Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu Osmanlı Devleti tarafından kabul edilecek. Böylece Ruslar, Karadeniz yoluyla İstanbul ve boğazları tehdit edebilecek güce ulaşmıştır.
Özi Kalesi ve çevresi Ruslara bırakılacak.
Dinyester Nehri taraflar arasında sınır kabul edilecek.
Kili, Akkerman ve Bender kaleleri Osmanlı Devleti’ne verilecek.
Doğudaki Osmanlı – Rusya sınırı değişmeyecek.
Eflak ve Boğdan’la ilgili Küçük Kaynarca Antlaşması geçerli olacak.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap