Zitvatoruk Antlaşması

15 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Zitvatoruk Antlaşması’na (1606)

Kanije, Estergon ve Eğri kaleleri Osmanlı Devleti’nde kalacak
Avusturya Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödeceyek
Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak ve kendisine Cesar (İmparator denilecek).
Avusturya’nın Osmanlı Devleti’ne ödediği yıllık vergi kaldırılacak.

Osmanlı Devleti, Avusturya üzerindeki yaptırım gücünü kaybetmiş ve Orta Avrupa’daki üstünlüğünü yitirmiştir.

YORUM

III. Mehmet ordunun başında sefere çıkma geleneğini yeniden başlatmıştır; fakat bu dönemde ulema ve devlet adamlarının yanlış yönlendirmesi ile devlet idaresine liyâkatsiz kişiler atanmıştır.
Bu kişilerin hataları ve başka yanlışlar bu dönemde devlet otoritesini büyük ölçüde sarsan Celali İsyanları’nın çıkmasına neden olmuştur.
Bu durumda savaşlarda başarılı olunsa bile diplomatik alanda başarısız olunmasına neden olmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri