1. Selim (Yavuz) Dönemi Osmanlı – Safevi İlişkileri

14 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

OSMANLI – SAFEVİ İLİŞKİLERİ

Osmanlı Devleti’nin doğu sınırında olan Safeviler, Osmanlı’nın topraklarını ele geçirmek istiyordu. II. Bayezit Dönemi’ndeki Şahkulu isyanı bunun bir örneği idi.

II. Bayezit’in ihtiyarlığı, Safevi tehlikesini önlemede yetersiz kalması ve tımar dağıtımında meydana gelen haksızlıklar şehzadeler arasındaki taht kavgalarını hızlandırdı.
Babasının tahtı Şehzade Ahmet’e bırakacağını öğrenen Selim, babasından İstanbul’a yakın bir sancağa tayinini istedi. Bu isteği kabul görmeyince Edirne’ye geçti. Babasıyla başladığı mücadelede Selim, Çorlu yakınlarında yenildi ve Kefe’ye kaçtı. Selim’i destekleyen Yeniçerilerin isyanı üzerine Bayezit tahtı oğluna bırakmak zorunda kaldı (1512).

YAVUZ SULTAN SELİM’İN DOĞU SİYASETİ

Avrupa ile dostane ilişkiler kuran Yavuz Sultan Selim, en büyük amacı olan Türk ve İslam dünyasını bir yönetim altında toplama hedefine yöneldi.

Yavuz Sultan Selim’in Hedefleri;

Safevileri ortadan kaldırıp Türkistan’a ulaşmak
İpek yolunu kontrol altına almak
Mısır Seferi ile İslam dünyasının önemli bir bölümünü ele geçirmek
Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolu’nu kontrol altına alarak ekonomik imkanlar elde etmeyi amaçlıyordu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap