2. Kosova Savaşı

8 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

2. Kosova Savaşı (1448)

Tekrar Osmanlı başına geçen 2. Murat, Mora ve Yunanistan’da Osmanlı hakimiyetini tekrar kurdu. Sırp kralı yeniden Osmanlı egemenliğine girdi. 2. Murat Morova Savaşı’nda Osmanlı’nın yenilmesine neden olan İskender Bey’i cezalandırmak amacıyla Arnavutluk seferine çıktı; ama kesin netice alınamadı.

Savaşın Sebepleri:

Haçlılar’ın Varna Savaşı’nın intikamını almak istemeleri
Türkler’i Orta Avrupa’dan atma düşüncesi
 İskender Bey’in başarılarından Avrupanın heyecanlanması
Papa’nın Avrupa’yı tahrik etmesi
Bizans’ın Avrupa’yı son defa tahrik etmesi

Hunyadi Yanoş; Macar, Eflak, Leh ve Almanlardan oluşturulmuş ordusu ile Sırbistanı işgal ederek Osmanlı topraklarına girdi. Haçlılar’la Osmanlı ordusu Kosova’da karşılaştılar. Haçlı ordusu mağlup oldu.

Savaşın Sonuçları

Bu savaştan sonra Türkler taarruza, Haçlılar savunmaya çekilmiştir.
Türklerin Balkanlardan atılamayacağı kesinleşti.
Balkanlar’da Osmanlı’nın ilerleyişini durduracak kayda değer bir güç kalmadı.
Osmanlı’nın İslam dünyasındaki prestiji daha da arttı.
Bizans Avrupa’dan yardım alma ümidini tümden kaybetti.
Fatih dönemindeki fetih hareketlerinin zemini hazırlandı.
Bulgaristan ve Rumeli’nin Türkleşmesine ortam hazırlandı.

 Bu savaşın neticesi taarruz ve savunma yönü ile İslam tarihinde Hendek, İstiklal Harbi’nde Sakarya Savaşı’na, Selçuklu tarihinde Miryokefalon savaşına benzer.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri