Ankara Savaşı

7 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Ankara Savaşı (1402)

Nedenleri

Timur’un Azerbaycan, Kafkasya, Irak ile İran’ı topraklarına katarak  Osmanlı Devleti’nin sınırlarını tehdit etmesi
Osmanlı yönetimine katılan Anadolu beyliklerinin Timur’u Osmanlı Devleti’ne  karşı sürekli kışkırtması
Her 2 padişahın dünya hakimiyeti idealini gerçekleştirme arzusu
Çin’e sefer düzenlemek isteyen Timur’un batıyı kontrol altına alma planı
Timur’a karşı mücadele veren Bağdat Hükümdarı Ahmet Celayir ile Karakoyunlu padişahı Kara Yusuf’un Yıldırım Bayezit’e sığınması
 2 padişah arasındaki karşılıklı olarak gönderilen kışkırtıcı mektuplar
Timur’un Sivas şehrine saldırarak kenti harap etmesi

Savaşın Başlaması

Timur son olarak Yıldırım Bayezit’ten şu isteklerde bulundu: Kendisine bağlı olmasını, Kara Yusuf’un kendisine teslim edilmesini, Anadolu beyliklerinin eski yerlerinin kendilerine iade edilmesini istedi. Tabi bu ağır istekler Beyazıt tarafından kabul görmeyince Çubuk Ovası’nda 2 büyük ordu karşı karşıya geldi.
Osmanlı askerleri ilk saldırı ile Timur ordusunu sarstıysa da Timur’un filler ile takviyeli zırhlı kuvvetleri bu hücumu önledi.
Kara Tatarlar ve Anadolu beylerine bağlı sipahiler eski beylerinin bulunduğu Timur saflarına geçerek Osmanlıya ihanet ettiler. Bu ihanet savaşın kaderini değiştirdi.
Böylece Osmanlılar tarihinde ilk defa ağır bir yenilgiye uğradılar.

Ankara Savaşı’nın Sonuçları

Anadolu Türk birliği bozuldu ve Osmanlı Devleti’ne daha önce katılmış beylikler tekrar kuruldular (Karesioğulları Beyliği hariç).
 İstanbul’un alınması gecikti, Bizans’ın ömrü uzadı.
Osmanlı fetihlerinin uzun süre duraklamasına neden oldu.
Timur kısa bir süre de olsa  Anadolu’ya hakim oldu.
Osmanlı hazineleri ve arşivi yağmalandı (Kuruluş dönemine ait belgelerin noksanlığı bu sebepten kaynaklanmaktadır).
Yıldırım Bayezit ve oğlu Şehzade Mustafa esir oldu.
Osmanlı siyasi tarihinde Fetret Dönemi başladı.
Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişi durdu.
Anadolu’daki ekonomik ve sosyal nizam bozuldu.
Akkoyunlu Devleti güçlenerek Osmanlılara ciddi bir  rakip durumuna geldi.
Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

NOT :  Savaştan sonra Timur, Anadolu’da kaldığı müddetçe Yıldırım’ı yanından hiç ayırmadı. Timur Ankara’dan Kütahya’ya geldi, askerleri Bursa’yı yağmaladılar daha sonra Aydın’ı alıp İzmir’e hareket etti.
İzmir’i şövalyelerden alarak Aydınoğullarına verdi. Anadolu’da Timur 9 ay kaldı. Ahmet Celayir ve Kara Yusuf memleketlerine döndüler. Yıldırım Bayezit Akşehir’de hastalanarak hayata gözlerini yumdu(1403).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2