Cumhuriyet Döneminde Gerçekleşen Demokratikleşme Amacı Taşıyan Oluşumlar İle İlgili Soru