Cumhuriyet Döneminde Gerçekleşen Yenilikler İle İlgili Soru