osmanlıda topraklarını boş bırakandan alınan vergi hangisidir