padişahın hanım ve kızlarına verilen arazilere ne isim verilir