Milli Mücadele Dönemi’nde Askeri ve Siyasi Gelişmeler

21 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ASKERİ VE SİYASİ GELİŞMELER

Milli Mücadelenin silahlı mücadele yönü 2 aşamada cereyan etmiştir. 1. safhası, Mütarekeden hemen sonra Kuvayı Milliye tarafından yürütülmüştür. Bundan sonra da düzenli ordular kurularak,  kesin zafer kazanılmıştır.

4 sene devam eden 1. Dünya Savaşı, Türk Milleti’ni çok yıpratmıştı. Savaşın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, bize Anadolu’da hayat hakkı tanımayacak derecede ağır şartlar taşıyordu. İtilaf Devletleri, Anadolu toprakları üzerinde tasarladıkları projeleri gerçekleştirmeye koyulduklarında, kendileri için güçlük çıkarması ihtimali olan her şeyi Mütareke şartları içine yerleştirerek Türk Milleti’ni kayıtsız-şartsız teslime mahkûm etmeye çalışmışlardı. Mütarekenin, “Hudutların muhafazası ve iç güvenliğin korunması için gerekli görülen kuvvetlerin dışında kalan Osmanlı Orduları terhis edilecektir.” şeklinde tanzim edilmiş 5. maddesi, bu düşüncenin en belirgin örneğidir. Nitekim İtilaf Devletleri’nin ve azınlıkların Mütarekeden sonra Anadolu’da başlattıkları haksız işgaller ve eylemler, milleti son derece rahatsız etmiş ise de, ordusu büyük ölçüde terhis edilmiş olan devlet, göstermesi gereken çok haklı tepkileri dahi gösterememişti. Devletinden ümidini büyük ölçüde kesen halk, işgalcilerin haksız eylemleri karşısında ya direnecekti ya da teslimiyet gösterecekti. Tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milleti için teslimiyet söz konusu olamayacağına göre, bütün imkansızlıklara rağmen, yeniden silaha sarılmak ve “ya istiklal ya ölüm” parolasıyla hareket etmek mecburiyeti hasıl oluyordu. Milletimiz kendinden bekleneni tercih ederek, işgalciler karşısına önce “Kuvayı Milliye” dediğimiz yerel kuvvetlerle çıkmıştır. Vatansever komutanlarla yerel eşrafın çevresinde toplanan kuvvetler, mevcut imkanlarla silahlanıyor ve işgalcilere karşı koymaya çalışıyorlardı. Haksız işgallere boyun eğmemek ve istiklaline gölge düşürmemek amacıyla Anadolu’da, Trakya’da, yurdun her köşesinde işgalcilere karşı direnişe geçen kuvvetlerin hepsine birden KUVAYI MİLLİYE denir.

1921 senesinin başında düzenli orduya geçene kadar Türk Kurtuluş Savaşı, az önce tanımlamaya çalıştığımız Millî Kuvvetler tarafından yürütülmüştür.

Türk askerleri; Güneyde Fransızlara, Doğuda Ermenilere ve Batıda da Yunanlılara karşı savaşmıştır

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları