Mondoros Mütarekesinden Sonra M. Kemal Atatürk’ün Tutumu İle İlgili soru