Mondoros Mütarekesinin İmzalanması Sonucunda Ortaya Çıkan Durumlar İle İlgili Soru