2. Murat’ın Mora Seferine Çıkması

14 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Sultan Murad’ın Mora Seferine Çıkması

Sultan Murad’ın Edirne-Segedin sulhunu müteakip Osmanlı tahtından feragat etmesi, Avrupa devletlerinde olduğu gibi, Mora’da da heyecanla karşılanmıştı. Mora despotu derhal Osmanlıların elinde bulunan bazı mevkilere saldırılara girişti. Bizans imparatorunun kardeşi olan despot Kostantin, 1445 yılında Teb ve Pindus dağlarına kadar olan yerleri işgal etti. Öte yandan despot Mora yarımadasının savunması için, Korent berzahı üzerinde, Germehisar (Havamikon) adı ile bilinen kaleyi de tahkim etmişti. Bu hisar Mora’ya girişi önlemekte idi.

Atina dukası Nerio II., sadık bir Osmanlı metbûu idi. Varna savaşından sonra, Venediklilerle Osmanlılar arasında bir barış imzalanması üzerine, Venedikliler Mora’da kendi kolonilerinin dışındaki yerlerle ilgilenmeyeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine Kostantin tek başına kaldı. Ancak zaferden sonra Sultan Murad’ın, aldığı yerleri geri vermesi için yaptığı müracaatı reddeden Kostantin, Nerio’nun Osmanlı padişahına yeniden itaatini arzetmesi üzerine, Atina üzerine saldırıya geçmiştir. Bunun üzerine Atina dukası 1445’te Osmanlı padişahına haber gönderdi. Kostantin’in bu cüretli hareketlerine kızan Sultan Murad, Mora’ya bir sefer tertip etti. Anadolu ve Rumeli askerleri, 1446’da Serez’de toplanmaya başladılar. Sultan Murad diğer taraftan Mekadonya’daki kuvvetlerini de Korent berzahı önüne celbetmişti. Berzahın karşısındaki Mingine’de ordugah kuran Osmanlı padişahının yanında, Mora ahvalini çok iyi bilen Turahan Bey de bulunuyordu.

Kostantin tarafından tahkim edilen ve savunması yapılan Germehisar önünde iki ordu arasında çok kanlı bir savaş vukua geldi. Siperler günlerce topa tutulduktan sonra hücuma geçildi. Yeniçerilerden birinin Sultan Murad’ın gözü önünde surlara tırmanmaya başlaması üzerine, savunmadaki Rum askerleri müthiş bir korkuya düştüler. Dolayısıyla savunma gevşedi. Türkler surlardan ve kapılardan, bazıları da topların açtığı gediklerden hisara girerek kaleyi ele geçirdiler (14 Ocak 1446).

Konstantin, kardeşi Thomas ile birlikte dağılan ordusunu toplamaya çalıştı. Ancak muvaffak olamayarak yarımadanın iç taraflarına çekilmek zorunda kaldı. Sultan Murad Turahan Bey’i 10.000 kişilik bir kuvvetle, Kostantin’in peşinden gönderdi. Turahan Bey, Patras’a kadar ilerledi. Zengin ganimetler ve birçok esirlerle ordugaha döndü. Sultan Murad, Germehisar’ın aşağı kısmını yıktırdı. Çevresini de Klorenze’ye kadar tahrip ettirdi.

Çaresiz kalan Kostantin Paleologos, padişahtan barış istedi. Yunanistan’da ele geçirdiği bütün yerleri ve Teselya’yı terk eden Kostantin, her yıl vergi vermeyi de kabul etti. Osmanlı padişahı Edirne’ye zaferlerle dönerken, yanında altmış binden ziyade esir bulunuyordu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler