2. Kosova Savaşı Nedenleri Sonuçları ve Önemi

15 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

2. Kosova Savaşı

Varna savaşının henüz izlerinin silinmediği bir devrede Hünyadi Yanoş’un kuvvetli bir ordunun başında yeniden Osmanlı topraklarına doğru ilerlemesi, Sultan II. Murad’ı ciddi bir endişeye sevkettiği için, Arnavutluk’tan süratle ayrılarak, Sofya istikametine çekiliverdi. Hünyadi Yanoş, Varna savaşında maktul düşen Vladislas’ın oğlu küçük Albert’e naip olmak sıfatıyla, imparatorluğun bütün işlerini eline almış bulunuyordu. Morova, İzladi ve Yalvaç’ta kazandığı zaferleri silip süpüren Varna hezimetini, henüz hatıralarının unutulmadığı bu kısa zaman içerisinde silmeyi planlayan Yanbe, Leh, Eflak, Erdel ve Almanya’dan aldığı yardımlarla, yirmibeşbin kişilik kuvvetlerinin sayısı 80.000’i bulan müttefik bir ordunun başında kendisine katılmayan despotun ülkesi olan Sırbistan’ı tepeleyerek Osmanlı topraklarına ayak bastı. Hünyadi Yanoş, 1448’de Kosova’ya vardığı sırada, Sultan Murad da yaklaşık 100.000 kişilik ordusu ile, Kosova ovasına güney tarafından girmiş bulunuyordu.

Bu savaşa, padişahtan bir talep olmadığı halde, Karamanoğlu İbrahim Bey de asker göndermiş idi. Tanınmış akıncı beylerinden İshak Beyoğlu İsa ile Turahan Bey de, kuvvetleri ile birlikte padişahın yanında idiler. Sarıca Paşa ise, ağırlıkların bakımı ve ordugah görevlilerinin başında bulunuyordu. Varna savaşında bu görevliler de savaşmak zorunda kaldıkları için, her ihtimale karşı silahlandırılmışlardı.

17 Ekim 1448 günü, Macar ve müttefik ordusunun hücumu ile başlayan II. Kosova savaşı, üç gün sürdü. Sultan Murad, Varna’da meydana gelen firar olayının tekrarlanmaması için, ordu içinde çavuşlar vasıtasıyla, gaza ve cihad heyecanlarını artırıcı hitabelerle askerleri coşturuyordu. Birinci günü denk bir şekilde süren savaş, ikinci günü öğle vaktinde hızlandı. Akşama kadar çok kanlı geçen çarpışmalarda yine bir taraf üstünlük sağlayamadı. 19 Ekim günü (üçüncü gün) erken başlayan çarpışmalarda, Osmanlı kuvvetleri yenilir gibi yaparak geri çekilince, Hünyadi Yanoş açık kalan merkeze ani bir hücumda bulundu. Müthiş bir savunma yapan yeniçeriler, düşmanı üzerlerine çekmek için yavaş yavaş geri çekiliyordu. Yanlarındaki birlikler tarafından sarılan düşman ordusu, ümidini kaybetmeye başladı. Nihayet Eflak kuvvetleri savaştan çekilince, düşman tam bir panik içine düştü. Hünyadi Yanoş, ordugahtan gizlice çıkarak kaçmayı başardı.

Geçen kanlı savaşta düşman 20.000 kadar ölü verdi. Çok az zayiat veren Osmanlı ordusu, kaçan düşmanı uzun süre kovaladı. Birçok esir alındı. Esirler arasında birçok asilzade de bulunmakta idi. Hünyadi Yanoş Avrupa’da sağlayabildiği son müttefik ordu ile de istediklerini elde edememişti. Bu hezimetten sonra hıristiyanların son saldırı güçleri de kırılmış oldu.

Osmanlı padişahı tarafsız kalan, hatta Macar ordusunun gelişini haber veren Sırp despotu George Brankoviç’in topraklarına dokunmadı. Bkz 2. Kosava Savaşı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler