2. Meşrutiyetin İlanı

16 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1876’da padişah olan II. Abdülhamit, Osmanlı tarihinin ilk Anayasası olan Kanunuesasi’yi ilân etmiştir. Fakat Padişah kısa süre sonra 93 Harbi’ni bahane ederek (1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı) anayasal yönetime son vermiştir. (14 Şubat 1878). Bu durum Padişah’a karşı bir direnişin başlamasına neden olmuştur.

Padişah’a cephe alan Genç Osmanlılar (Jön Türkler) ekonominin bozukluğunu, Girit, Ermeni ve Makedonya olaylarını bahane ederek tepkilerini artırmışlardır.

Ayrıca 1889 yılında İttihat ve Terakki Partisi  kurulmuştur. Meşrutiyet yanlısı aydınlar tarafından kurulan bu parti II. Abdülhamit’in sert yönetimine karşı harekete geçmişlerdir. Bu partiye mensup subaylar (Enver Paşa, Niyazi Bey, Eyüp Sabri Bey, Selahattin Bey) kurdukları Hürriyet Taburları ile halkı ayaklandırmışlardır. Padişahtan Kanunuesasini uygulanmasını istemişlerdir.

Çıkan ayaklanma hükümet askerleri tarafından bastırılamayınca Padişah ayaklanmanın daha da büyümesini önlemek amacıyla Kanunuesasi’yi yeniden yürürlüğe koymuş ve II. Meşrutiyet’i ilân etmiştir. (23 Temmuz 1908).

II. Meşrutiyet Dönemi’nde de Osmanlı Mebusan Meclisinde çok farklı milletlerden insanlar vardı.

II.Meşrutiyetin İlanı

II. Meşrutiyet Döneminin Siyâsi Partileri :

Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Osmanlı Ahrar Fırkası
Fedakâranımillet Cemiyeti
İttihadımuhammediye Fırkası
Osmanlı Demokrat Fırkası
Mu’tedil Hürriyet Pervan Fırkası
Islahatıesasiyeiosmaniye Fırkası

31 Mart Olayı:

Ayaklanma doğrudan doğruya Meşrutiyet yönetimine karşı yapılmıştır.
İsyanın çıkmasında, yönetimi eleştiren gazetelerin büyük etkisi olmuştur.
İstanbul’da bulunan Avcı Taburları’nın “Şeriat isteriz!” şeklindeki söylemleri ayaklanmayı başlatmıştır.
Bu ayaklanmayı 27 Nisan 1909’da İstanbul’a gelen “Hareket Ordusu” bastırmıştır.
İttihat ve Terakki Partisi, olaylara karıştığı gerekçesiyle II. Abdülhamit’i tahttan indirerek, yerine V. Mehmet Reşat’ı geçirmiştir.

BİLGİ NOTU:

Bu isyan, Rumi takvime göre 31 Mart 1325 tarihine denk geldiğinden bu ad ile anılmıştır.

BİLGİ NOTU:

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı ülkesinde 1908, 1912, 1914 ve 1919 yılları olmak üzere dört kez genel seçim yapılmış ve bu sürede yirmi dört kez hükümet kurulmuştur.

II.Meşrutiyetin İlanı

meşrutiyet

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler